Plans de Salut

Plans de Salut Personalitzats

Els plans de salut, inclouen totes les accions de medicina preventiva, destinades a proporcionar la millor salut a les mascotes.
Després de valorar de forma individual a cada animal,planifiquem les accions preventives més adequades, en funció de la edat,la raça i el tipus de vida de la mascota.
Cada animal disposa d´un pla de salut especific, que permet preservar la seva salut i detectar de forma precoç l'aparició de malaties.

MODALITATS

CADELL

En aquesta etapa l´objectiu és permetre un correcte desenvolupament, que marcarà l´estat de salut futur de l´animal.
Els plans de salut per cadells, ens permetran per una banda detectar possibles malalties congènites i/o infeccioses i per altra banda establir les pautes de vacuació, desparassitació i nutrició més adequades per cada animal.
És una etapa en la que es plantejen molts dbtes als propietaris, tant pel que fa a asectes de la salut, com pel que fa a l'educació i prevenció de problemes de comportament.
Els plans de salut,permetran als propietaris fer totes les consultes que considerin necessàries per sol·lucionar els dubtes que puguin anar sorgint.

ADULT

Els plans de salut a l'edat adulta, varien molt en funció de la raça, i del tipus de vida de l'animal.
La prevenció a aquesta etapa etapa de la vida, és fonamental per arribar a l´etapa senior en les millors condicions.
Prevenir malaties, cuidar les articulacions, mantenir una bona higiene dental, son algunes de les principals accions durant aquesta etapa.

SENIOR

En aquesta etapa es produeixen molts canvis i de forma molt ràpida a la salut dels animals.
És molt important detectar aquests canvis el més aviat possible i actuar en conseqüència.
Els plans de salut a l´etapa senior, ajudaràn a les nostres mascotes a l'última etapa de la seva vida. El moment en que més ens necessiten.